پنجره دوحالته - Tilt & Turn Window

پنجره هاي دوحالته به دليل حداكثر عايق بودن در مقابل اتلاف انرژي و ورود آلودگي صوتي امروزه در جهان از جايگاه ويژگي اي برخوردار است. اين سيستم يكي از محبوبترين سيستم هاي پنجره در ساخت و ساز كشور نيز شده است. دستگيره هاي نصب شده بر روي اين سيستم در دوحالت چرخش 45 درجه و 90 درجه دو نوع بازشو را به وجود مي آورند. در حالت اول پنجره مانند يك پنجره لولايي ساده به طور كامل باز مي شود و در حالت دوم پنجره از بالا تا زاويه اي مشخص تنها براي تهويه هوا باز مي شود.پنجره دو حالته

بسياري از مشتريان پنجره هاي لولايي را مي پسندند زيرا براي تهويه هوا نياز ندارند تا نظم پرده هاي نصب شده مقابل پنجره را بر هم بزنند. اما از طرف ديگر پنجره هاي كشويي عايق بندي كامل مثل پنجره هاي بازشو را ندارند. سيستم بازشوي دوحالته پاسخي به اين نياز مشتريان است تا براي تهويه هوا از حالت Tilt پنجره استفاده كنند و نظم پرده خانه را نيز بر هم نزنند.

پنجره بازشوي لولايي - Casement Window

پنجره بازشو از بغل به كمك لولاها به داخل و يا بيرون باز مي شود و تهويه مناسب هوا را به وجود مي آورد. بازشوي پنجره به نحوي به قاب پنجره متصل است كه پس از بسته شدن پنجره حداكثري عايق بودن در مقابل اتلاف انرژي و ورود آلودگي صوتي را به وجود مي آورد.turnwindow

در طراحي پنجره براي ساختمان ها از كنارهم قرار دادن لنگه هاي بازشو و لنگه هاي ثابت تركيب هاي زيبايي بدست مي آيد. در ساخت پنجره هاي اتاق خواب ها و ديگر بخش هاي ساختمان استفاده از اين نوع بازشو رايج است.

پنجره كلنگي - Hopper Window

اين پنجره به كمك لولاهايي كه در پايين بازشو نصب مي شود از بالا باز مي شود. ميزان درجه اي كه اين پنجره باز مي شود بالاترين ميزان تهويه هوا را به وجود مي آورد. بازشوي پنجره به نحوي به قاب پنجره متصل است كه پس از بسته شدن پنجره حداكثري عايق بودن در مقابل اتلاف انرژي و ورود آلودگي صوتي را به وجود مي آوردtiltwindow

استفاده رايج از اين پنجره مربوط به سرويس هاي بهداشتي و حمام است. در اين فضاها ديد به بيرون اهميتي ندارد و تنها ورود نور و تهويه هوا اهميت دارد. معمولا اين پنجره ها در اندازه هاي كوچك ساخته مي شود و خروج بخار هوا را به راحتي ممكن مي سازد.

پنجره سايباني - Awning Window

پنجره سايباني به تنهايي و در تركيب با ديگر انواع بازشوها در ساخت پنجره هاي ساختمان بكار مي رود. استفاده از اين نوع از پنجره در برخي از موارد خاص كاربرد دارد. استفاده از اين نوع پنجره در سرويس هاي بهداشتي و حمام رايج است. همچنين در طبقات زير همكف كه پنجره در ارتفاع بالا قرار مي گيرد اين نوع از بازشو نصب مي شود.awiningwindow

پنجره بازشو از بغل به كمك لولاها به داخل و يا بيرون باز مي شود و تهويه مناسب هوا را به وجود مي آورد. بازشوي پنجره به نحوي به قاب پنجره متصل است كه پس از بسته شدن پنجره حداكثري عايق بودن در مقابل اتلاف انرژي و ورود آلودگي صوتي را به وجود مي آورد.

پنجره خليجي - Bay Window

يكي از عوامل زيبايي نماي ساختمان پنجره هاست. در بسياري از نماها پنجره هاي خليجي جلوه اي ويژه به نما مي دهد. پنجره خليجي تركيبي از تعدادي پنجره هاي ثابت و بازشو است كه با در كنار هم قرار گرفتن تحت زواياي مشخص قوسي چندضلعي را پديد مي آورند.

كاربرد عمده اين پنجره ها در قرار گرفتن در پذيرايي خانه است. مدل اين پنجره به نوعي است كه فضاي خانه را بزرگتر جلوه مي دهد و ديدي وسيع به بيرون را ايجاد مي كند.baywindow

اين پنجره مقاومت بالاي انواع ثابت و بازشو را حفظ مي كند و امكان قرار گرفتن كتيبه نيز در آن وجود دارد و بدليل نصب شيشه ساده در آن و هزينه توليد كمتر ، نسبت به پنجره كماني مقرون به صرفه تر است.

پنجره كماني - Bow Window

يكي از زيباترين پنجره ها كه در نماي ساختمان ها به كار مي رود پنجره كماني است.

 پنجره كماني از افق داراي قوس مي باشد و برخلاف پنجره خليجي اين قوس با انهناي كامل ايجاد مي شود.bowwindow

حتي شيشه نصب شده بر روي اين پنجره شيشه خم مي باشد. اين پنجره مي تواند بصورت يك لنگه و چند لنگه ساخته شود. همانند پنجره خليجي مدل اين پنجره به نوعي است كه فضاي خانه را بزرگتر جلوه مي دهد و ديدي وسيع به بيرون را ايجاد مي كند.

پنجره كشويي - Horizontal Sliding Window

پنجره كشويي بدليل بهره وري كمتر در زمينه جلوگيري از اتلاف انرژي نسبت به انواع ديگر بازشوها ، اين روزها كاربرد خود را كم كم از دست مي دهد.
مشاوران طراحي پنجره به همين دليل سعي مي كنند حتي المقدور از ديگر انواع بازشوها براي قسمت هاي مختلف ساختمان استفاده كنند.slidingwindow

اما هنوز هم در بخش هاي مختلفي از ساختمان لازم است تا پنجره كشويي نصب شود. پنجره كشويي مزيت بزرگي دارد كه در هنگام بازشدن پنجره فضاي داخل را اشغال نمي كند و جلوي پرده نصب شده را نمي گيرد. به همين دليل در قسمت هاي خانه كه اين مسئله اهميت زيادي دارد لازم است تا يا پنجره فولكس واگني نصب شود كه هزينه توليد بالاتري دارد و يا از پنجره كشويي استفاده كرد.

پنجره دولنگه كشويي - Double Horizontal Sliding Window

پنجره دولنگه كشويي از نظر كارايي و بهره وري همانند پنجره كشويي ساده است با اين تفاوت كه هر دو لنگه بصورت ريلي باز مي شود. باز شدن لنگه بصورت تك به تك و همزمان امكان پذير است.پروفيل ساخت اين نوع از پنجره كشويي با پنجره هاي كشويي يك لنگه بازشو متفاوت است. اين پروفيل كمي عريض تر است.doubleslidingwindow

اين پنجره نيز با وجود بهره وري پايين تر در حفظ انرژي نسبت به ديگر مدل هاي بازشو كاربردهاي خاص خود در بخش هايي از ساختمان را دارد.

پنجره فولكس واگني - Tilt Sliding Window

عملكرد اين پنجره دقيقا مشابه درب خودروهاي ون است. پنجره يا دربي كه با اين مكانيزم ساخته مي شود بصورت كشويي باز مي شود با اين تفاوت كه ريل بازشو در پنجره كشويي در يك رديف با لنگه ثابت نيست و بنابراين پس از بسته شدن پنجره عايق بندي كامل بوجود نمي آيد ، اما در اين پنجره لنگه بازشو با لنگه ثابت در يك عرض قرار دارد و زمان باز شده يك رديف به جلو مي آيد و عملا هنگام بسته شدن عايق بندي كامل است.tiltslidingwindow

لنگه بازشوي درب يا پنجره اين سيستم به روش كلنگي يا همان Tilt نيز باز مي شود و مي تواند تهويه مطبوع را براي خانه بوجود بياورد.امروزه اين نوع پنجره جايگزين پنجره هاي كشويي عادي مي شود اما به دليل مكانيزم پيچيده طراحي پنجره ، قيمت تمام پنجره در مقايسه با پنجره كشويي بالاتر است.

 

پنجره قوس و چند ضلعي - Arched & Special Shaped Window

پنجره ها غير از كارايي و قابليت در حفظ انرژي و تهويه هواي مطبوع ، جلوه ساختمان هستند. نماي زيبا براي يك ساختمان تا حد زيادي به مدل پنجره ها بستگي دارد. يكي از مدل هاي پنجره كه زيبايي خاصي به نماي ساختمان مي دهد ، انواع پنجره هاي قوسدار است. پنجره هاي نيم دايره ، دايره ، كماني و ... انواع ديگر در جاي خود زيبايي منحصر به فردي به نما مي دهد.archedwindow

استفاده از پنجره هاي قوسدار بسته به طراحي و معماري ساختمان دارد. در بسياري از ساختمان ها برخي از پنجره هاي نما اشكال خاص دارند كه جلوه اي خيره كننده به نما مي دهد.

توضيحات گفته شده درباره پنجره هاي قوسدار در رابطه به ديگر انواع اشكال غيرمتعارف پنجره مثل چندضلعي ها صدق مي كند. اشكال گوناگوني را مي توان با پروفيل UPVC ساخت كه با مشاوره و محاسبه كارايي و مقاومت پنجره مي توان آنها را توليد كرد.

 

پنجره آكاردئوني - Slide Folding Window

مكانيزم بسيار پيچيده بازشو و اندازه هايي كه مي توان اين پنجره را در آن اجرا كرد ، پنجره آكاردئوني را به انتخابي ويژه و خاص بدل كرده است. پنجره اي آكاردئوني ، بسيار عريض و چندين لنگه است كه لنگه ها در هنگام باز شدن يكي يكي بر روي همديگر قرار مي گيرند و در گوشه پنجره قرار مي گيرد.

پس از باز شدن پنجره نماي ساختمان بسيار زيباست و بيننده منظره اي عريض و كامل را در مقابل چشمان خود مي بيند.foldingwindow

از نظر كارايي و بهره وري در مقابل اتلاف انرژي و ورود اصوات بيرون به داخل نيز اين پنجره عملكردي بسيار عالي دارد. اين نوع از پنجره هاي خاص خصوصا جهت نصب در ويلاها كه معماري هاي خاصي دارند بسيار مناسب است و مي تواند جلوه اي خيره كننده به نماي ساختمان چه از داخل چه از نماي بيرون ببخشد.

پنجره فرانسوي - French Window

پنجره فرانسوي يكي از زيباترين و پركاربردترين پنجره ها براي نصب در ساختمان به ويژه در قسمت پذيرايي و نشيمن خانه است. اين پنجره از دو لنگه پنجره لولايي تشكيل شده است كه در خلاف جهت يكديگر باز مي شوند. هر يك از لنگه ها به تنهايي و مستقل از لنگه ديگر مي تواند باز شود و اگر هر دو لنگه با هم باز شود هيچ قيدي بين دو لنگه وجود نخواهد داشت.frenchwindow

مدل باز شدن پنجره به نحوي است پس از باز شدن دولنگه نماي كاملي به بيرون ايجاد مي شود.يكي از دغدغه هاي مشتريان در سفارش اين پنجره است كارايي اين پنجره در حفظ انرژي و ممانعت از ورود آلودگي صوتي است. مكانيزم يراق آلات پنجره به نحوي است كه حداكثر عايق بندي را دارد.

پنجره ثابت - Picture Window

پنجره ثابت دريچه اي است براي ورود نور در محلي از ساختمان كه تهويه هوا اهميتي ندارد. پنجره ثابت ديد به بيرون را ايجاد مي كند و به علت مكانيزم ساده توليد قيمت تما شده مناسب تري دارد. استفاده از پنجره ثابت در تركيب با انواع بازشو كاربرد فراواني در طراحي پنجره دارد.picturewindow

پنجره ثابت در ساخت تماي خانه ها و ساختمان ها ، با هر نوع معماري از سنتي ترين طرح ها تا مدرن ترين آنها بكار مي رود. خصوصا در خانه هاي بزرگ پنجره هاي ثابت ، نماي بيرون خانه را به مانند اتاقي ديگر از خانه نمايش مي دهند.


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آلفا صنعت تابان می باشد.